آخرین اخبار

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۶، دوره ۲۲،  از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.
۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۷

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۶، دوره ۲۲، از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، دوره ۲۲، شماره ۶ (آذر- دی۱۴۰۲)، دو ماهنامه نشریه علمی – پژوهشی پایش از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.
تقدیر از "مجله پایش" در نشست سردبیران مجلات علوم پزشکی ارتقا یافته در نمایه نامه های بین المللی
۰۸ مهر ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۱

تقدیر از "مجله پایش" در نشست سردبیران مجلات علوم پزشکی ارتقا یافته در نمایه نامه های بین المللی

مجله «پایش» پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در نشست سردبیران مجلات علوم پزشکی ارتقا یافته در نمایه نامه های بین المللی مورد تقدیر قرار گرفت.
رسانه های اجتماعی در دوران همه گیری ها با روان ما چه کرد؟
۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۷

رسانه های اجتماعی در دوران همه گیری ها با روان ما چه کرد؟

پژوهشگران پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی با انجام یک پژوهش، با حضور بیش از هزار و پانصد نفر ایرانی ۱۸ تا ۶۵ سال به بررسی نقش رسانه های اجتماعی و پیامدهای سلامت روان مصرف کنندگان این رسانه ها پرداختند.
نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۵، دوره ۲۲،  از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.
۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۵

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۵، دوره ۲۲، از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، دوره ۲۲، شماره ۵ (مرداد- شهریور ۱۴۰۲)، دو ماهنامه نشریه علمی – پژوهشی پایش از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.
نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۴، دوره ۲۲،  از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۲۱

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۴، دوره ۲۲، از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، دوره ۲۲، شماره ۴ (مرداد- شهریور ۱۴۰۲)، دو ماهنامه نشریه علمی – پژوهشی پایش از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.
تبریک رییس پژوهشکده علوم بهداشتی به مناسبت بیست و دومین سال تأسیس پژوهشکده
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۲

تبریک رییس پژوهشکده علوم بهداشتی به مناسبت بیست و دومین سال تأسیس پژوهشکده

دکتر علی منتظری، رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی در نشست صمیمانه ای سالروز تشکیل پژوهشکده را به اعضا تبریک گفت.
پوستر چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان» رونمایی شد.
۱۹ تیر ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۰

پوستر چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان» رونمایی شد.

پوستر چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان» رونمایی شد.
برگزاری وبینار «جمع آوری و تحلیل داده‌ها در مطالعات کیفی»
۰۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۲:۱۳

برگزاری وبینار «جمع آوری و تحلیل داده‌ها در مطالعات کیفی»

از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی(مرکز تحقیقات سنجش سلامت) وبینار «جمع آوری و تحلیل داده ها در مطالعات کیفی» برگزار می‌شود.
نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۲، دوره ۲۲،  از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۷

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۲، دوره ۲۲، از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، دوره ۲۲، شماره ۲ (فروردین - اردیبهشت ۱۴۰۲)، دو ماهنامه نشریه علمی – پژوهشی پایش از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.

اخبار پژوهشکده

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۶، دوره ۲۲،  از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.
۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۷

نشریه علمی – پژوهشی پایش، شماره ۶، دوره ۲۲، از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، دوره ۲۲، شماره ۶ (آذر- دی۱۴۰۲)، دو ماهنامه نشریه علمی – پژوهشی پایش از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به صورت الکترونیکی منتشر شد.
تقدیر از "مجله پایش" در نشست سردبیران مجلات علوم پزشکی ارتقا یافته در نمایه نامه های بین المللی
۰۸ مهر ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۱

تقدیر از "مجله پایش" در نشست سردبیران مجلات علوم پزشکی ارتقا یافته در نمایه نامه های بین المللی

مجله «پایش» پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در نشست سردبیران مجلات علوم پزشکی ارتقا یافته در نمایه نامه های بین المللی مورد تقدیر قرار گرفت.
رسانه های اجتماعی در دوران همه گیری ها با روان ما چه کرد؟
۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۷

رسانه های اجتماعی در دوران همه گیری ها با روان ما چه کرد؟

پژوهشگران پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی با انجام یک پژوهش، با حضور بیش از هزار و پانصد نفر ایرانی ۱۸ تا ۶۵ سال به بررسی نقش رسانه های اجتماعی و پیامدهای سلامت روان مصرف کنندگان این رسانه ها پرداختند.