مرکز داده پردازی

مرکز خدمات تخصصی داده‌پردازی سلامت

Health-Studies Statistical Analysis Bureau (HESSAB)
 
 
 مرکز خدمات تخصصی داده‌پردازی سلامت (HESSAB) وابسته به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی (مرکز تحقیقات سنجش سلامت) آماده همکاری در پروژه‌های ملی و بین المللی است.
 
اهم فعالیت‌های مرکز عبارت است از:
 
1- هدایت، پشتیبانی، مدیریت داده‌های طرح های حوزه سلامت و تحلیل آن‌ها
 
2- گردآوری، داده‌ آمایی و تحلیل داده های سلامت
 
3- تهیه طرح فنی نمونه‌گیری
 
4- مشاوره تخصصی در زمینه تهیه ابزارهای سنجش سلامت
 
5- مشاوره تخصصی در زمینه گردآوری و تحلیل داده‌ها
 
6- ارائه خدمات مشاوره‌ای فردی و سازمانی در حوزه داده‌های سلامت
 
7- برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه تخصصی در زمینه تحلیل داده‌ها و نرم افزارهای مربوط
 
 
آدرس: تهران، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، شماره 23
 
تلفن: 66951879-66951877