فصلنامه پایش

«پایش» مجله‌ای وابسته ‌به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی است. این نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی از معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است و در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه‌های مختلف علوم بهداشتی است که به زبان فارسی و خلاصه مقالات به زبان انگلیسی منتشر می شود.

نشریه پایش در زمستان سال 1380 آغاز به کار نمود. از آن زمان تا سال 1391 در قالب فصلنامه و از سال 1391تا کنون در قالب دو ماهنامه منتشر می شود. از ابتدای انتشار تا پایان تابستان سال 1390، 39 شماره از نشریه به صورت نسخه چاپی منتشر و توزیع گردید و از زمستان سال 1390 نشریه صرفاً به صورت الکترونیک منتشر می شود .
مدیر مسئول و سردبیر این نشریه دکتر علی منتظری است.

«پایش» در پایگاه‬ها و بانک‬های اطلاعاتی زیر نمایه می شود:
بانک اطلاعاتی (Scopus)
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
پایگاه بین‌المللی The Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature
پایگاه بین‌المللی Index Copernicus
The Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام Islamic World Science Citation Database

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت مجله www.payeshjournal.ir مراجعه فرمایید.