سیستم تعرفه خدمات بهداشتی درمانی

tarefe.jpg
سال انتشار: 1384

مولفان: ویلیامنیو برندر، دیوید کالینز، لوسی گیلسن،

مترجمان: دکتر محمد کاظم آقایی مظاهری (زیر نظر گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

چکیده

با توجه به محدودیت منابع خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، جایگاه و اهمیت اقتصاد بهداشت نمود بیشتری پیدا می‌کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که به طور سنتی تأمین کننده خدمات بهداشتی رایگان هستند، تصمیم‌ گرفته‌اند که سیستم تعرفه‌ای را برای ایجاد منابع مالی طراحی کرده و به کار گیرند. هدف از ترجمه و نشر این کتاب تأمین اطلاعات و ایجاد بستر مناسب جهت تصمیم‌گیری برای صاحب ‌نظران علمی و اجرایی نظام سلامت کشور است. این کتاب با محور قراردادن حمایت از افراد نیازمند راه‌حل‌هایی را در تأمین هزینه‌های جاری مراکز خدماتی ارائه کرده و به نظر می‌رسد با مختصر تغییری در ایران قابل اجرا باشد.