اصول و مبانی مدیریت بحران

bohran.jpg
سال انتشار: 1390 و 1388

مولف: دکتر کتایون جهانگیری(عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)

چکیده

کتاب "اصول و مبانی مدیریت بحران" با هدف آشنا کردن مخاطب با مبانی مدیریت بحران و اصول پیشگیری، رویارویی و کنترل سوانح نگاشته شده است. در طرح مباحث این کتاب، ضمن استفاده از آخرین منابع معتبر داخلی و خارجی، سعی شده تا به نیازهای دانشجویان و پرسش‌هایی که در این رابطه وجود دارد پاسخ داده شود. کتاب حاضر نه فقط برای دانشجویان رشته های مرتبط با سوانح مفید است بلکه برای کلیه دست اندرکاران علمی و اجرایی در حیطة مدیریت بحران نیز قابل استفاده می باشد. این کتاب در سه فصل تدوین شده است. در فصل نخست به کلیات مدیریت بحران پرداخته شده و سعی بر آن بوده است که چارچوب نظری و ابعاد گسترده موضوع معرفی گردد. فصل دوم که بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده است جنبه های اجرایی و علمی مدیریت بحران در قالب چرخه مدیریت بحران شرح داده شده و محور اصلی فصل پایانی کتاب آشنا نمودن مخاطب با استانداردهای رایج مدیریت بحران است. این کتاب که از سوی خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به عنوان نخستین کتاب دانشگاهی در زمینه مدیریت بحران شناخته شده و به عنوان کتاب درسی به منظور تدریس دروس مدیریت بحران 1 و مدیریت بحران 2 برای رشته‌های مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امداد در سوانح و سایر رشته‌های مرتبط تدوین شده است.