لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۳۹۱

مقایسه تأثیر سازه های خود کارآمدی و کنترل رفتاری درک شده بر نظریه عمل منطقی در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر با روش تحلیل مسیر

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، منتظری علی،حیدرنیا علیرضا، طارمیان فرهاد، حاجی زاده ابراهیم، غفرانی پور فضل اله
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


گونه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه مبتلایان به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOSQ): ترجمه،‌ روایی و پایایی

اسامی نویسندگان: امینی لیلا، قربانی بهزاد، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش دانش و آگاهی پیرامون حقایق دوران سالمندی (FAQI)

اسامی نویسندگان: رژه ناهید، هروی کریموی مجیده، منتظری علی، فروغان مهشید
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


مردم ایران چقدر خود را افسرده می دانند؟ مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

اسامی نویسندگان: آیین پرست افسون، فرزدی فرانک، مفتون فرزانه، آذین سیدعلی، امیدواری سپیده، جهانگیری کتایون، صدیقی ژیلا، عبادی مهدی، منتظری علی، وحدانی نیا مریم سادات
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران نابارور تحت درمان ICSI/IVF.

اسامی نویسندگان: رشیدی بتول، منتظری علی،عابدی نیا نسرین، شریعت مامک، اشرفی مهناز، رمضان زاده فاطمه
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی با افراد سالم

اسامی نویسندگان: طوبایی شهین، هادی نگین، هدایتی آروین، منتظری علی
مجله: اصول بهداشت روانی
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://jfmh.mums.ac.ir


بررسی شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران و کشورهای منتخب.

اسامی نویسندگان: محمد علیخانی سلیمه، آصف‌زاده سعید، محبی‌فر رفعت، منتظری علی،
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


رابطه بین محرومیت (فقر اقتصادی) و کیفیت زندگی وابسته به سلامت

اسامی نویسندگان: حیدرنیا محمد علی، قائمیان تهمینه، ابدی علیرضا، فتحیان سمیه، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


میزان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

اسامی نویسندگان: منتظری علی، امیدواری سپیده، آذین سید علی، آیین‌پرست افسون، جهانگیری کتایون، صدیقی ژیلا، عبادی مهدی، فرزدی فرانک، مفتون فرزانه، طاووسی محمود، هدایتی علی اصغر، فتحیان سمیه
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


بررسی میزان سوء‌رفتار توسط اعضای خانواده نسبت به سالمندان عضو کانون‌های جهاندیدگان شهر تهران

اسامی نویسندگان: هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، فروغان مهشید، منتظری علی
مجله: مجله سالمندی ایران
سال انتشار: 1390
لینک چکیده مقاله: http://salmandj.uswr.ac.ir


کیفیت زندگی نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل نکرده.

اسامی نویسندگان: گنج‌پرور زهره، موسوی بتول، سروش محمد‌رضا، شکوهی حمید، خاطری شهریار، منتظری علی
مجله: دانشور پزشکی
سال انتشار: 1390
لینک چکیده مقاله: http://daneshvarmed.shahed.ac.ir


تاثیر تران اگزامیک اسید در میزان خونریزی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به منوراژی: کارآزمایی بالینی

اسامی نویسندگان: موخواه سمیه، مزاری زیبا، گشتاسبی آزیتا،موید محسنی سکینه
مجله: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://amuj.arakmu.ac.ir


رضایت شغلی در پژوهشگران سرطان پستان و مراکز بهداشتی

اسامی نویسندگان: سجادیان اکرم السادات، مفتون فرزانه، منتظری علی، ابراهیمی ماندانا
مجله: فصلنامه بیماری های پستان
سال انتشار: 1390
لینک چکیده مقاله: http://www.ijbd.ir


اهمیت سلامت از دیدگاه مردم ایران

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، صدیقی ژیلا، فرزدی فرانک، عبادی مهدی، امیدواری سپیده، آذین سیدعلی، جهانگیری کتایون، آیین پرست افسون، مفتون فرزانه، هدایتی علی اصغر، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


روانسنجی نیمرخ 2 ارتقاء سلامت در شیوه زندگی در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی شهری

اسامی نویسندگان: حسینی میمنت، یغمایی فریده، حسین زاده صفیه، علوی مجد حمید، سربخش پروین، طاووسی محمود
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


وقایع ناگوار در مدارس: پیامدها و بایدها

اسامی نویسندگان: امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


زمان انتظار متخصصان غدد: کمبود پزشک یا توزیع نامناسب؟

اسامی نویسندگان: فرزدی فرانک، آیین پرست افسون، مفتون فرزانه، محمد کاظم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری

اسامی نویسندگان: طاهری خرامه زهرا، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، حاجی زاده ابراهیم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


ترجمه و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

اسامی نویسندگان: بندری راضیه، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، زایری فرید، میرمحمدخانی مجید، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


بررسی اثربخشی مداخله آموزشی جهت کاهش مصرف پان در نوجوانان

اسامی نویسندگان: فتاحی اسماعیل، طاووسی محمود،نیکنامی شمس الدین، ضاربان ایرج، حیدرنیا علیرض
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


بررسی عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، منتظری علی، طارمیان فرهاد، حاجی زاده ابراهیم، حیدرنیا علیرض
مجله: فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://refahj.uswr.ac.ir


بررسی رابطه ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

اسامی نویسندگان: آرین وحید، فروید مریم السادات، منتظری علی،یاوری پروین
مجله: غدد درون ریز و متابولیسم ایران
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://ijem.sbmu.ac.ir


باور زنان استفاده کننده از روش نزدیکی منقطع نسبت به قرص های پیشگیری از بارداری برای تهیه ابزار با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

اسامی نویسندگان: رهنما پروین، حیدرنیا علیرضا، منتظری علی،امین شکروی فرخنده، کاظم نژاد انوشیروان، سلطان احمدی ژیلا
مجله: تحقیقات کیفی در علوم سلامت
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://jqr.kmu.ac.ir


بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بارداری ناخواسته

اسامی نویسندگان: کریمی محمود، ضاربان ایرج، منتظری علی،امین شکروی فرخنده
مجله: زنان، مامایی و نازائی ایران
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://ijogi.mums.ac.ir


تاثیر تمرینات ورزشی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون

اسامی نویسندگان: رستمی رضا، مقدس تبریزی یوسف، درویش پور کاخکی علی، منتظری علی،
مجله: فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: https://japr.ut.ac.ir


بررسی تاثیر روش محدویت درمانی حرکتی بر روی کیفیت زندگی، عملکرد و دامنه حرکتی اندام فوقانی بیماران سکته مغزی بزرگسال

اسامی نویسندگان: امینی ناصر، باقری حسین، عبدالوهاب مهدی، باغستانی احمدرضا، راجی پروین، جلیلی محمود، منتظری علی
مجله: فصلنامه توانبخشی نوین
سال انتشار: 1391
لینک چکیده مقاله: http://mrj.tums.ac.ir


Mental health problems of Iranian female adolescents and its association with pubertal development: a nationwide study

اسامی نویسندگان: Rabbani A, Mahmoudi-Gharaei J, Mohammadi MR, Motlagh ME, Mohammad K, Ardalan G, Maftoon F, Shahryari S, Khodaei Sh, Sotoudeh A, Ziaaldini H, Kamali K, Motaghian M
مجله: Acta Medica Iranica
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://acta.tums.ac.ir


Blood glucose concentrations after cardiac surgery: the impact of preoperative quality of lif

اسامی نویسندگان:Najafi M, Sheikhvatan M,Montazeri A
مجله: International Journal of Diabetes in Developing Countries
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://link.springer.com


Quality of life of Iranian β-thalassaemia major patients living on the southern coast of the Caspian Sea

اسامی نویسندگان: Khani H, Majdi MR, Azad Marzabadi E, Montazeri A, Ghorbani A, Ramezani M
مجله: Eastern Mediterranean Health Journal
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.emro.who.int


Impact of twice weekly versus daily iron supplementation during pregnancy on maternal and fetal haematological indices: a randomized clinical trial

اسامی نویسندگان: Goshtasebi A , Alizadeh M
مجله: Eastern Mediterranean Health Journal
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.emro.who.int


An outcome measure of functionality and pain in patients with lumbar disc herniation: a validation study of the Japanese Orthopedic Association (JOA) score.

اسامی نویسندگان: Azimi P, Mohammadi HR, Montazeri A
مجله: Journal of Orthopaedic Science
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: https://www.springermedizin


The psychometric properties of an Iranian translation of the Work Ability Index (WAI) questionnaire

اسامی نویسندگان: Abdolalizadeh M, Arastoo AA, Ghsemzadeh R, Montazeri A, Ahmadi K, Azizi A
مجله: Journal of Occupational Rehabilitation
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://link.springer.com


Psychometric properties of the Iranian version of modified polycystic ovary syndrome health-related quality-of-life questionnaire

اسامی نویسندگان: Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Faghihzadeh S, Frozanfard F
مجله: Human Reproduction
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://humrep.oxfordjournals.org


The School Anxiety Scale-Teacher Report (SAS-TR): translation and psychometric properties of the Iranian version

اسامی نویسندگان: Hajiamini Z, Mohamadi A, Ebadi A, Fathi Ashtiani A, Tavousi M, Montazeri A
مجله: BMC Psychiatry
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com


Health-related quality of life and its predictive factors among infertile women

اسامی نویسندگان: Mohammad Alizadeh Charandabi S, Kamalifard M, Mahzad Sedaghiani M, Montazeri A, Dehghanpour Mohammadian E
مجله:Journal of Caring Sciences
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://journals.tbzmed.ac.ir


Influence of sociodemographic features and general health on social capital: findings from a large population-based survey in Tehran, Iran -Urban-Heart

اسامی نویسندگان: Ashrafi E, Montazeri A, Mousavi M, Vaez Mahdavi MR, Asadi Lari M
مجله:Public Health
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.sciencedirect.com


Literacy and breast cancer prevention: a population-based study from Iran

اسامی نویسندگان: Harirchi I, Azary S, Montazeri A, Mousavi SM, Sedighi Z, Keshtmand G, Khalifeh Soltani SMA
مجله:Asian Pascific Journal of Cancer Prevention
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://journal.waocp.org


The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnare (JOABPEQ) for low back disorders: a validation study from Iran

اسامی نویسندگان: Azimi P, Shahzadi S, Montazeri A
مجله: Journal of Orthopaedic Science
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: http://www.journaloforthopaedicscience.com


Pain and health-related quality of life in war veterans with bilateral lower limb amputations

اسامی نویسندگان: Rahimi A, Mousavi B, Soroush MR, Masumi M, Montazeri A
مجله: Trauma Monthly
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://traumamon.com


An outcome measure of functionality in patients with lumber spinal stenosis: a validation study of the Iranian version of Neurogenic Claudication Outcome Score(NCOS)

اسامی نویسندگان: Azimi P, Mohammadi HR, Montazeri A
مجله: BMC Neurology
سال انتشار:2012
لینک چکیده مقاله: http://bmcneurol.biomedcentral.com


Psychometric properties of the Iranian version of the kogan's attitudes toward older people scale

اسامی نویسندگان: Rejeh N, Heravi Karimooi M, Montazeri A, Foroughan M, Vaismoradi M
مجله: Japan Journal of Nursing Science
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://onlinelibrary.wiley.com


Waiting time for specialist consultation in Tehran

اسامی نویسندگان: Aeenparast A, Farzadi F, Maftoon F
مجله: Archives of Iranian Medicine
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.aimjournal.ir


Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial

اسامی نویسندگان: Rahnama P, Montazeri A, Fallah Huseini H, Kianbakht S, Naseri M
مجله: BMC Complementary and Alternative Medicine
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: bmccomplementalternmed.biomedcentral.com


Correlation of quality of life with gastroesophageal reflux disease amongst Qashqai Nomads in Iran

اسامی نویسندگان: Masoumi SJ, Khademolhosseini F, Mehrabani D, Moradi F, Mostaghni AA, Zare N, Montazeri A, Saberi Firoozi M Kazemnejad A, Faghihzadeh S ,
مجله: Archives of Iranian Medicine
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.aimjournal.ir


Predictors of health-related quality of life in postmenopausal women: a population-based study

اسامی نویسندگان: , Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Rezaei N, Hakimi S, Montazeri A
مجله: Journal of Caring Sciences
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://journals.tbzmed.ac.ir


Measuring motor, sensory and sphincter dysfunction in patients with cervical myelopathy using the Modified Japanese Orthopedic Association (MJOA) score: a validation study

اسامی نویسندگان: Azimi P, Shahzadi S, C.Benzel E, Montazeri A
مجله: World Spinal Column Journal
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.wscj.org


Development and psychometric properties of a new social support scale for self- care in middle- aged patients with ll diabetes (S4-MAD)

اسامی نویسندگان: Naderimagham Sh, Niknami Sh, Abolhassani F, Hajizade E, Montazeri A
مجله: BMC Public Health
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://bmcpublichealth.biomedcentral.com


The Epworth sleepiness scale: translation and validation study of the Iranian version

اسامی نویسندگان: Sadeghniiat Haghighi Kh, Montazeri A, Khajeh Mehrizi A, Aminian O, Rahimi Golkhandan A, Saraei M, Sedaght M
مجله: Sleep and Breathing
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://link.springer.com


Investigating association between second trimester maternal serum biomarkers and pre-term delivery

اسامی نویسندگان: Sehat Z, Goshtasebi A, Taheri Amin M
مجله: Iranian Journal Reproductive Medicine
سال انتشار: 2012
لینک چکیده مقاله: http://www.ssu.ac.ir


Coping strategy in adolescents with premenstrul sysdrome: application of the construl level theory and the precaution adoption process model

اسامی نویسندگان: Delara M, Ghofranipour F, Azad Fallah P, Tavafian SS, Kazemnejad A, Montazeri A, Rahmani Sani A, Kooshki M
مجله: Psychology, Health & Medicine
سال انتشار: 2013
لینک چکیده مقاله: http://www.tandfonline.com