کتاب "تجارب و درس آموخته های کشورهای منتخب جهان در پیشگیری از کووید ۱۹ و کنترل آن"، منتشر شد.

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۲:۰۴ کد : ۷۰۶۰۹ اخبار پژوهشکده خبر اول
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، کتاب «تجارب و درس آموخته های کشورهای منتخب جهان در پیشگیری از کووید ۱۹ و کنترل آن" به تألیف «محتشم غفاری»، « پریسا حسینی»، «سمیرا دانشور»، «آمنه پوراسماعیل»،«الهه لعل منفرد» «سمیرا محمدی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی» و سایر مولفان، توسط انتشارات فرهنگ مهرباد منتشر شد.
کتاب "تجارب و درس آموخته های کشورهای منتخب جهان در پیشگیری از کووید ۱۹ و کنترل آن"، منتشر شد.

سمیرا محمدی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی با اعلام این خبر گفت: پاندمی کووید-19 تاثیر عمیقی بر جهان گذاشت و باعث بیماری، مرگ و میر و اختلالات اقتصادی گسترده ای شد و به موجب آن چالش های مهمی برای دولت ها و ارائه دهندگان خدمات عمومی در سراسر جهان ایجاد شد. این پاندمی لزوم پاسخگویی اجتماعی به بحران ها و حصول اطمینان از پاسخگویی دولت ها و سایر نهادها به مردم را بیش از پیش آشکار و اهمیت پاسخگویی اجتماعی در پاسخ به بحران های سلامت عمومی را برجسته کرد.

وی افزود؛ پاسخگویی اجتماعی نظام سلامت، به معنی هدایت کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی به سمت برطرف کردن نگرانی ها و اولویت های سلامت در جامعه تحت پوشش است که با هدف کمک به بهبود کار دولت، توسعه اثربخشی و توانمندسازی آن انجام می‌گیرد. در زمان پاندمی کووید-19 دانشگاههای علوم پزشکی نیز به عنوان بخشی از نظام سلامت به سمت پاسخگویی در برابر ذینفعان خود و انجام اقدامات شفاف و عادلانه سوق داده شدند. زیرا پاسخگویی اجتماعی دانشگاه، ابزاری قدرتمند برای تاثیرگذاری بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی محسوب می شود.

محمدی در ادامه گفت؛ در راستای پاسخگویی اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی در دوران پاندمی کووید-19، تیمی از متخصصین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، اقدام به برگزاری سلسه وبینارهایی با عنوان "سلسه وبینارهای تجارب و درس آموخته های جهانی کووید-19" جهت ارائه تجارب و فعالیت های کشورهای موفق در کنترل و پیشگیری از کووید-19 نمودند، که ماحصل آن در قالب کتابی با عنوان "تجارب و درس آموخته های کشورهای منتخب جهان در پیشگیری از کووید 19 و کنترل آن منتشر شد.

text to speech icon
آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

نظر شما :