برگزاری نشست علمی" سیمای خودکشی در ایران"

نشست «سیمای خودکشی در ایران» از سلسله نشست‌های نیم رخ سلامت ایرانیان توسط پژوهشکده علوم بهداشتی برگزار شد.

۲۶ مهر ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۰ کد : ۶۳۵۷۶ اخبار پژوهشکده
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی و تخصصی نیم رخ سلامت ایرانیان با عنوان «سیمای خودکشی در ایران» 24 مهرماه با حضور جمعی از متخصصان این حوزه برگزار شد.
 در ابتدا دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی؛ ضمن خوش  آمدگویی به متخصصان و صاحبنظران شرکت کننده در نشست، ابعاد فعالیت‌های  پژوهشکده را معرفی و بیان کرد که پژوهشکده علوم بهداشتی با هدف انتقال دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در زمینه سلامت، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های علمی و تخصصی نیم رخ سلامت ایرانیان نموده است.
در ادامه دکتر علی اصغر حائری دستاوردهای طرح پژوهشی «بررسی روند خودکشی و اقدام به خودکشی و عوامل پیش بینی کننده آن ها قبل و بعد از همه گیری کووید: تحلیل پایگاه داده ای خودکشی پزشکی قانونی کشور1400-1390» را ارایه داد. این طرح توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی و با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور در قالب یک طرح پژوهشی طراحی و اجرا شده بود و سازمان پزشکی قانونی ضمن همکاری علمی در این طرح پژوهشی، داده های مطالعه را نیز، تأمین کرده بود.
هدف این مطالعه بررسی روند خودکشی در کشور در بازه زمانی 1390تا 1400 و مقایسه این روند قبل و پس از شیوع همه گیری کووید19 بود. کلیه داده های موجود در پایگاه داد ه ای سازمان پزشکی قانونی در مرگ به روش خودکشی مورد بررسی قرار گرفت. دستاوردهای مطالعه در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی ارایه شد. جهت تحلیل روند خودکشی ها از روش تحلیل سری زمانی منقطع استفاده شده بود. جمع بندی نتایج نشان داد که شیوع کرونا تاثیری بر روند خودکشی نداشته و میانگین ماهانه خودکشی ها پس از شیوع کووید-19 در کشور طبق روند قبل از کرونا افزایش یافته است.

در ادامه این نشست دکتر میرترابیان معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی، توضیحاتی در خصوص بانک داده های این سازمان ارائه داد. ایشان بیان کرد که هدف سازمان پزشکی قانونی از ثبت اطلاعات موارد مرگ در وهله اول، انجام وظایف اجرایی و پاسخگویی به سازمانهای ذیربط از جمله قوه قضائیه است.با این حال این سازمان از فعالیت های پژوهشی در این زمینه استقبال می کند و در صورت نیاز، داده های خود را در اختیار مراکز پژوهشی قرار می دهد.

در این جلسه صاحبنظرانی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمانهای اجرایی مختلف از جمله اداره کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اداره کل سلامت شهرداری تهران، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر حضور داشتند.

شرکت کنندگان ضمن ارایه نظرات تخصصی خود در تحلیل دستاوردهای پژوهش، به اقدامات و فعالیتهای انجام شده در سازمانهای متبوع خود در زمینه پیشگیری و کاهش خودکشی اشاره کردند. همچنین در این نشست مطرح شد که تبادل علمی و تجارب متخصصان در این زمینه می تواند نقش مهمی در ارتقا آگاهی از حوزه عملکرد سازمان های اجرایی مختلف و وضعیت داد ه های موجود در این زمینه داشته باشد.

در راستای تعاملات متخصصان شرکت کننده در این نشست با محوریت سلامت روان و کاهش روند خودکشی در کشور به این بحث اشاره شد که موضوع خودکشی یک متولی ندارد و مدیریت آن نیازمند مشارکت سازمانهای متعددی است.

با هم اندیشی صورت گرفته پیشنهاد گردید یک کمیته کشوری با حضور ذینفعان در عرصه های سیاستگذاری، مدیریت و پژوهش تشکیل شود تا با تجمیع فعالیتهای انجام شده در این زمینه، موازی کاری کاهش یابد و اثربخشی مداخلات پیشگیری از خودکشی سرعت پیدا کند.

متخصصان این نشست به این موضوع نیز اشاره کردند که با توجه به متفاوت بودن اثر بحرانها در بلندمدت، سنجش روند خودکشی در بازه زمانی طولانی تری پس از شیوع کووید می تواند اثرات بلندمدت آن را بیش از پیش آشکار سازد. در این خصوص پیشنهاد گردید به مطالعه صورت گرفته بازه زمانی 1401 و 1402 نیز افزوده شود.

یادآور می شود یکی از دستاوردهای این نشست تخصصی آشنایی با وضعیت موجود داده های ثبت شده در زمینه خودکشی در سازمانهای ذیربط بود. به نظر می رسد تجمیع این داده ها و تحلیل آن در ارائه یک تصویر شفاف تر از روند تصمیم برای خودکشی واقدام به آن در کشور موثر خواهد بود. امید است با تداوم این برنامه ها و همکاری با نهادها و جامعه علمی کشور در عرصه سلامت، ارتقا سلامت جسمی و روانی جامعه را فراهم آورد.

 

text to speech icon
آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۲

نظر شما :