پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی(Public Health)در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و با توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت‌های خود در سال ۱۳۸۳ رتبه برتر مراکز تحقیقاتی کشور را در ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اخذ نموده و هم چنین دارای مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می باشد.

شایان ذکر است نام این پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه وزارت بهداشت از “مرکز تحقیقات مادر و کودک” به “مرکز تحقیقات سنجش سلامت” تغییر یافت. این پژوهشکده با حضور جمعی از متخصصان علوم بهداشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌های پژوهشی ارتقای سلامت، سلامت روان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به انجام می‌رساند.

تازه های نشر

جدیدترین رویدادها

برگزاری شورای علمی پژوهشکده

یکصدوهفتادمین جلسه شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی در تاریخ 95/12/15 تشکیل گردید. اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بود از: انتشار 14 مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی و ارائه مقاله در 1 همایش علمی داخلی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده که اطلاعات آن در تازه های نشر ارائه شده است. در این جلسه علاوه بر بررسی نشریات، گزارش نهایی طرح پژوهشی " بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی ایران" به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری به اطلاع جلسه رسید. گزارش مقطعی طرح پژوهشی "طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک برای پیشگیری از حوادث ناشی از وسایل نقلیه در دانش آموزان مدارس" به مسئولیت آقای علی اصغر حائری جهت ارسال برای کارفرما به اعضای جلسه ارائه گردید. اختتام طرح های پژوهشی "بررسی میزان سواد سلامت و ارتباط آن با سلامت روان در جمعیت شهری بزرگسال کشور" به مسئولیت آقای دکتر محمود طاووسی، "سنجش سلامت روان جمعیت شهری بزرگسال (65-18 سال) کشور" به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری و "نظرسنجی از شهروندان در خصوص کمپین شهروند سالم" به مسئولیت دکتر علی منتظری نیز اعلام گردید. در این جلسه علاوه بر این موارد، تصویب پروپوزال های طرح "بررسی وضعیت تجویز دارو در بیماران سرپایی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و عوامل موثر بر آن" به مسئولیت خانم دکتر افسون آیین پرست با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و" بررسی سهولت اجرای برنامه خودارزیابی سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" به مسئولیت خانم دکتر افسون آیین پرست به اطلاع اعضای شورا رسید. تغییرعنوان پروپوزال "طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات در دانش آموزان" به مسئولیت آقای دکتر محمود طاووسی به "طراحی محتوا برای تولید بسته آموزش الکترونیک جهت پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات در دانش آموزان مدارس" مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.