پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی(Public Health)در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و با توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت‌های خود در سال ۱۳۸۳ رتبه برتر مراکز تحقیقاتی کشور را در ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اخذ نموده و هم چنین دارای مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می باشد.

شایان ذکر است نام این پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه وزارت بهداشت از “مرکز تحقیقات مادر و کودک” به “مرکز تحقیقات سنجش سلامت” تغییر یافت. این پژوهشکده با حضور جمعی از متخصصان علوم بهداشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌های پژوهشی ارتقای سلامت، سلامت روان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به انجام می‌رساند.

تازه های نشر

جدیدترین رویدادها

برگزاری شورای علمی پژوهشکده

یکصدوهفتادمین جلسه شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی در تاریخ 95/10/19 تشکیل گردید. اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بود از: انتشار 13 مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی و شرکت در 3 همایش علمی داخلی و خارجی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده که متعاقبا اطلاعات آن در تازه های نشر اعلام خواهد گردید. در این جلسه علاوه بر بررسی نشریات، گزارش نهایی طرح های پژوهشی "بررسی دیدگاه شهروندان تهران پیرامون طرح بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم" به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری و طرح پژوهشی "بررسی میزان سواد سلامت و ارتباط آن با سلامت روان در جمعیت شهری بزرگسال کشور" به مسئولیت آقای دکتر محمود طاووسی به اطلاع جلسه رسید. گزارش مقطعی طرح پژوهشی "دیده بانی اجرای ماده 11 سیاست های کلی سلامت" به مسئولیت خانم دکتر فرانک فرزدی و طرح پژوهشی "طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی" به مسئولیت خانم دکتر ژیلا صدیقی جهت ارسال برای کارفرما به اعضای جلسه ارائه گردید. اختتام طرح پژوهشی "بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی" به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری نیز اعلام گردید. در این جلسه علاوه بر این موارد 2 پروپوزال با عناوین "بررسی اثربخشی مداخلات یکپارچه رشد و تکامل کودکان 8-0 سال و طراحی مدل استقرار برنامه مداخلات" به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری و " ارزشیابی قبل از مداخله برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال)" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. عقد قرارداد طرح پژوهشی " دیده بانی اجرای ماده 11 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی)" به اطلاع اعضای شورا رسید. مدت زمان اجرای 3 طرح پژوهشی نیز به تصویب اعضای شورا تمدید شد.