راهکارهای طب مکمل در بهداشت وسلامتی زنان

tebe-mokamel.jpg
سال انتشار: چاپ اول 1386 و چاپ دوم 1387

مولفان: تیرونا لوداک، مارس اس میکوزی

مترجمان: اکرم السادات سجادیان، دکتر فرزانه مفتون(عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)، افسانه علوی فیلی، دکتر سید مهدی صفوی، دکتر سوسن پارسای

چکیده

موضوع کتاب حاضر، ارائه راهکارهایی در زمینه بهداشتی و درمانی بانوان با استفاده از روش‌های طب جایگزین، از جمله طب سنتی و خصوصاً استفاده از گیاهان دارویی می‌باشد. طب مکمل، روش‌های غیرمرسومی از درمان‌های طبی است که در دانشکده‌های پزشکی، به شکل گسترده آموزش داده نمی‌شوند و در مراکز درمانی نیز به طور معمول در دسترس نیستند. لذا اگر نظام بهداشتی ـ درمانی رسمی کشور، پاسخگوی این نیاز رو به فزونی نباشد، چه بسا مراکز فاقد صلاحیت در صدد برآوردن این خواسته‌ها برآیند و آن‌گاه ممکن است با موارد نامطلوبی مواجه شویم که خدمات مذکور، نه تنها موفق به رفع این نیاز نشوند، بلکه از این رهگذر ضرر و زیان‌هایی نیز حاصل گردد. ترجمه این کتاب، در پاسخ به رشد رو به تزاید چنین تقاضاهایی صورت گرفته است.