گروه پژوهشی سلامت جامعه

این گروه پژوهشی به بررسی وضعیت پیامدهای سلامت در زمینه های ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می پردازد و نیز نحوه ی توزیع پیامدهای سلامت را در گروههای جمعیتی جامعه مورد مطالعه قرار می دهد. بررسی تأثیر عوامل و سیاستهای بهداشتی مرتبط با پیامدهای سلامت از دیگر زمینه های فعالیت این گروه پژوهشی می باشد که شامل عوامل پزشکی، خدمات بهداشتی – درمانی، عوامل رفتاری، عوامل اجتماعی، عوامل مربوط به شیوه ی زندگی و نیز سیاستهای مربوط به حوزه سلامت است.

هدف اصلي
 • ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی گروههای جمعیتی
 • اهداف اختصاصی
  • تعیین نيازهای جامعه در زمینه برنامه هاي سلامت در حیطه های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی
  • بررسي سلامت در گروههاي جمعيتي مختلف و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء آن
  • بررسی اپيدميولوژيك در حوزه اختلالات رواني، رفتاری و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • بررسی كيفيت زندگي و ارتباط آن با ابعاد سلامت
  • بررسي اختلالات و مشكلات رواني مبتلايان به بيماريهاي جسمي
  • ترجمه، پايايي و روايي ابزارهاي سنجش سلامت در حیطه های جسمی، روانی، اجتماعی
  • ارزیابی برنامه های سلامت در حیطه های خدمات جسمی، روانی، اجتماعی

مشخصات اعضاء گروه پژوهشی سلامت جامعه به شرح ذیل است.

فرزانه مفتون

مدیر گروه


مقطع و رشته تحصیلی: دكتراي عمومي، تخصص مديريت خدمات بهداشتي درماني
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت

رزومه

علی منتظری مقدم

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری سلامت همگانی گرایش اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعاليت: تمام وقت

رزومه

منصوره فرهنگ نیا

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکترای ژنتیک اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: مربی پژوهش
نحوه فعاليت: تمام وقت

رزومه

حمید سوری

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعاليت: پاره وقت

رزومه

امیر محمود حریرچی

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری سلامت همگانی گرایش اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار پژوهش
نحوه فعاليت: پاره وقت

رزومه

فاطمه نقی زاده موغاری

کارشناس


مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد زیست شناسی- ژنتیک
نحوه فعاليت: تمام وقت

//]]>