گروه پژوهشي سلامت روان

گروه پژوهشي سلامت روان مرکز تحقیقات سنجش سلامت (پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی) در سال 1383 تشکیل و از آن هنگام مطالعات بسیاری را در حوزه سلامت روان، کیفیت زندگی و سلامت معنوی انجام داده است.

برخی محورهای فعالیت گروه پژوهشي سلامت روان عبارتند از:

1. سنجش سلامت روان گروه هاي جمعيتي مختلف (جمعیت عمومی، مبتلایان به بیماریهای مختلف و ...) و حيطه‌هاي مرتبط با آن
گروه پژوهشي سلامت روان تاکنون مطالعات بسیاری را در خصوص تهیه نسخه فارسی پرسشنامه های معتبر بین المللی و نیز سنجش سلامت روان گروه هاي جمعيتي مختلف در سطح کشور و غیر آن انجام داده است.

2. سنجش سلامت معنوي گروه هاي جمعيتي مختلف (جمعیت عمومی، مبتلایان به بیماریهای مختلف و ...) و حيطه‌هاي مرتبط با آن
نظر به چالش هايي كه در خصوص سلامت معنوي وجود دارد، به نظر مي‌رسد یکی از جايگاه های مناسب براي انجام مطالعات مربوط به سلامت معنوي، گروه پژوهشي سلامت روان است.
در حال حاضر گروه پژوهشي سلامت روان در حال همکاری علمی برای انجام مطالعه ای بین المللی در خصوص سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان با یکی از سازمان های اروپایی است.

3. ارتقاء سلامت رواني گروه هاي جمعيتي مختلف (جمعیت عمومی، مبتلایان به بیماریهای مختلف و ...)
محور فوق با دریافت سفارش از وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراكز درماني، سازمان هاو ... و با طراحی مداخلات مختلف انجام می شود. طراحی و تدوين بسته‌هاي آموزشي مورد نياز جمعیت عمومی، بيماران و خانواده‌هاي آنان و ارائه‌دهندگان خدمت به آنان در حوزه سلامت روان مثال هایی از مداخلات مزبور هستند.

4. ارتقاء سلامت معنوی گروه هاي جمعيتي مختلف (جمعیت عمومی، مبتلایان به بیماری های مختلف و ...)
محور فوق با دریافت سفارش از وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراكز درماني، سازمان ها و ... و با طراحی مداخلات مختلف انجام می شود.
پاسخگویی به چالش ها و مشکلات معنوی مبتلایان به بیماری های صعب العلاج مثالی از مداخلات مزبور است.

5. انجام مطالعات مربوط به سنجش کیفیت زندگی گروه هاي جمعيتي مختلف (جمعیت عمومی، مبتلایان به بیماری های مختلف و ...)
گروه پژوهشي سلامت روان تاکنون مطالعات بسیاری را در خصوص تهیه نسخه فارسی پرسشنامه های معتبر بین المللی و نیز سنجش کیفیت زندگی گروه هاي جمعيتي مختلف در سطح کشور و غیر آن انجام داده است.

6. ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران از جمله اهداف گروه پژوهشي سلامت روان است که تاکنون مطالعاتی به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز برخی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران روانپزشکی و غیر روانپزشکی انجام داده است.

7. برگزاري كارگاههاي روش تحقیق، روان سنجي و ... در پاسخ به نیازهای علمی و ارتقاء مهارت های اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارتخانه ها، دانشگاه ها، سازمان ها و ... از جمله فعالیتهای گروه پژوهشي سلامت روان است.

گروه پژوهشي سلامت روان از حمایت مالی و همکاری علمی وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراکز و سازمان های مختلف، از جمله سازمان های مردم نهاد، برای انجام مطالعات خرد، ملی و بین المللی در زمینه سلامت روان، سلامت معنوی، ارتقاء سلامت رواني و معنوی گروه هاي جمعيتي مختلف، سنجش و بهبود کیفیت زندگی گروه هاي جمعيتي مختلف و ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران استقبال می کند.

مشخصات اعضای گروه پژوهشی "سلامت روان" به شرح ذیل می باشد:

//]]>