پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي در راستاي گسترش دانش بومي پيرامون سلامت همگاني (Public Health) در سال 1379 تأسيس شده و با توجه به سطح كمي و كيفي فعاليت‌هاي خود در سال 1383 رتبه برتر مراكز تحقيقاتي كشور را در ارزشيابي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را اخذ نموده و هم چنين داراي مجوز برگزاري دوره دكتراي تخصصي پژوهش محور مي باشد. شايان ذكر است نام اين پژوهشكده در سال 1391 طبق مصوبه وزارت بهداشت از "مركز تحقيقات مادر و كودك" به "مركز تحقيقات سنجش سلامت" تغيير يافت.اين پژوهشكده با حضورجمعي از متخصصان علوم بهداشتي فعاليت‌هاي پژوهشي خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌هاي پژوهشي سه گانه به انجام مي‌رساند.

AboutUs

تمركز اصلي اين پژوهش‌ها بر تأمين اطلاعات مورد نياز جهت اصلاح نظام سلامت و ارتقاي سطح سلامت مردم است. بر همين اساس اين پژوهشكده از بدو تأسيس تا پايان تیر ماه سال 1395 بيش از 136 طرح خاتمه يافته و 12 طرح در حال اجرا را در كارنامه پژوهشي خود ثبت كرده است. قريب به اتفاق اين تحقيقات از نوع كاربردي بوده و بيش از 50 درصد آنها به سفارش كارفرما انجام شده و نتايج اغلب آنها مورد استفاده قرار گرفته است.وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، سازمان بيمه خدمات درماني، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، مركز مديريت بحران، و نیز سازمان‌هاي بين‌المللي همچون صندوق كودكان ملل متحد، بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني از جمله كارفرمايان طرح‌هاي اين پژوهشكده هستند.

پژوهشكده علوم بهداشتي به عنوان مرجع استانداردسازي ابزارهاي سنجش كيفيت زندگي شناخته شده و تاكنون پاسخگوي صدها طرح تحقيقاتي و پايان‌نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي در زمينه بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بوده است. در زمينه نشر برخي از اين دستاوردها حدود 420 مقاله علمي از سوي محققان اين پژوهشكده در مجامع علمي بين‌المللي ارائه شده و بيش از 550 عنوان مقاله از سوي ایشان در نشريات علمي داخلي و خارجي منتشر شده است و نیز چندين جلد كتاب به نگارش در آمده و یا تأليف و ترجمه شده است.

اين پژوهشكده در راستاي بهبود و توسعه نشر دستاوردهاي علمي خود، علاوه بر چاپ و ارائه مقالات علمي در مجلات علمي ـ پژوهشي و همايش‌هاي علمي موارد زير را نیز در دستور كار دارد:

  • ارائه فعال دستاوردهاي پژوهش‌هاي كاربردي به مديران و مسئولان مربوط
  • تدوين جزوات وكتب كاربردي با هدف نشر الگوها و مدل‌هاي به كار گرفته شده در مطالعات وپژوهش‌هاي اعضاء هيأت علمي پژوهشكده
  • طراحي و تدوين دور‌ه‌ها، كارگاه‌ها و بسته‌هاي آموزشي با هدف كمك به شناسايي و استقرارالگوها و مدل‌هاي نوين و متناسب كشور
  • بهبود دسترسي به دستاوردها و نشريات پژوهشكده از طريق ارائه آن‌ها در پايگاه اينترنتي

//]]>