همکاری علمی با پژوهشکده

مقدمه

پژوهشکده علوم بهداشتی از دانشجویان و افراد علاقمند به شرکت در فعالیت های پژوهشی دعوت به همکاری می نماید. لازم به ذکر است که انتخاب افراد بر اساس نیاز های پژوهشکده و توانمندی داوطلبان صورت می گیرد و در صورت نیاز با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

موضوع همکاری:
میزان تسلط به زبان انگلیسی:
میزان تسلط در جستجوی اینترنتی:
میزان تسلط در کار با نرم افزارهاي آماري:
ارسال رزومه (Word یا PDF):
[recaptcha]
//]]>