همکاری جامع پژوهشکده علوم بهداشتی و مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

برگزاری نشست علمی “عدالت در نظام سلامت”
1401-08-15

در دیدار روسای پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی و مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت بر همکاری جامع در جهت ارتقاء سلامت تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، نشست مشترک روسا و همکاران مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با اعضای پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در 10 آبان ماه سال 1401 در پژوهشکده علوم بهداشتی برگزار شد.
در این نشست که با هدف توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و با حضور دکتر محمد عفت پناه رییس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی و جمعی از کارشناسان و اعضای هیات علمی هر دو مرکز تشکیل شد، زمینه های مشترک همکاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
سازمان بیمه سلامت یکی از بزرگترین ارایه دهندگان خدمات بیمه پایه ای حوزه سلامت به بیش از نیمی از جمعیت کشور و بخش عمده ای از جمعیت روستاییان و عشایر کشور است. مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با داشتن گروه های پژوهشی اقتصاد سلامت، آینده پژوهی در بیمه سلامت و سیاست گذاری و مدیریت بیمه سلامت تلاش می کند در زمینه هدفمند تر کردن و افزایش اثربخشی خدمات بیمه سلامت در کشور گام بردارد.

در این جلسه بسیاری از حوزه های همکاری مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و فرآیندهایی جهت این همکاری ها طراحی شد.
منبع: http://acecr.ac.ir

دیدگاه ها بسته شده است

//]]>