معاونت پژوهشی و آموزشی

معرفی
فعالیتهای این معاونت متشکل از حیطه های پژوهش, آموزشی, اطلاع رسانی و نشریات است که در قالب چهار اداره انجام می شود .
-اداره امورپژوهشی
-اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
-اداره نشریات علمی
-اداره اطلاع رسانی و کتابخانه
معاون پژوهشی و آموزشی: دکتر محمود طاووسی
//]]>