مرکز خدمات تخصصی برنامه ریزی

معرفی

مركز خدمات تخصصي برنامه ريزی Planning Services Center-PSC یکی از مراکز تابعه پژوهشکده علوم بهداشتی(مرکز تحقیقات سنجش سلامت) جهاد دانشگاهی می باشد. این مرکز در سال1393 فعالیت خود را آغاز نموده است.

با توجه به گسترش روز افزون گروههاي پژوهشي، آموزشي و خدماتي، مراكز تحقيقات و مراكز خدمات بهداشتي و درماني در سطوح مختلف، نياز به طراحي برنامه و تعيين شاخصهاي كارايي و اثربخشي افزایش یافته است. افزايش بهره‌وري، دستيابي به ماموريت سازمانها، اهميت كيفيت خدمات پژوهشي، آموزشي، بهداشتي و درماني و ارتقاء اين خدمات و نحوه ارائه اين خدمات در بين اقشار مختلف از جمله ابعادي است كه اهميت برنامه ريزي را نمودار مي سازد و نقش مستقيمي در توسعه هر جامعه دارد. در اين راستا تلاش گردید با توجه به دانش موجود در پژوهشکده علوم بهداشتی، مركزي برای پاسخگویی به نیاز های موجود در زمینه ارائه خدمات مختلف برنامه ريزي و همچنين سيستم مشاوره اي مديريتي راه اندازی گردد.

خدمات اين مركز عبارتند از:
  • برنامه‌ريزي در زمينه‌هاي برنامه‌هاي جامع و استراتژيك
  • آينده نگري در برنامه ریزی
  • تدوين برنامه عملياتي
  • تعيين شاخص‌هاي ارزشيابي برنامه‌ها

اين مركز در زمينه‌هاي اشاره شده، ارائه خدمت مي نمايد. البته باتوجه به ماهيت نیازهای موسسه ها و سازمانهاي درخواست كننده، امكان ارائه مشاوره در ساير زمينه هاي مرتبط به برنامه‌ريزي نيز وجود دارد.

//]]>