اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

معرفی

اداره آموزش و تحصيلات تكميلي يكي از ادارات زیر مجموعه معاونت پژوهشی و آموزشی در پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي است. اين اداره با هدف، ارتقاء سطح علمي اعضاء پژوهشكده و گروههای هدف در خارج از مجموعه شامل دانشجویان، کارشناسان حوزه های سلامت و پژوهش فعالیتهای مختلفی را انجام می دهد.

در راستاي اهداف ذكر شده فعاليت هاي آموزشی این پژوهشكده در الگوي ذيل ارائه مي‌شود.

• برگزاري كارگاه
• برگزاري دوره هاي بازآموزي
• برگزاری نشست هاي علمي
• برگزاري ژورنال كلاب
• برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء اعضا
• تربيت دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دکتری پژوهش محور
• سایر دوره های تخصصي آموزشی در حوزه علوم بهداشتي


مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی: علی اصغر حائری مهریزی
کارشناس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی: طاهره رستمی کتشالی
//]]>