عنوان طرح: مرور نظام‌مند ادبيات پژوهشي اندومتريوز و سلامت جنسي
مجری: دكتر آزيتا گشتاسبي
همکاران اصلی: دکتر ژیلا صدیقی، دکتر کتایون جهانگیری
سایر همکاران: میترا زندی، راحله رستمی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33-2150)
سال اختتام: 1393

چکیده:
اندومتریوز یکی از شایعترین بیماری های زنان در سنین باروری است که آثار منفی بسیاری بر سلامت روان، سلامت جسم و کارایی شغلی و اجتماعی بیماران دارد. تاثیر بیماری اندومتریوز بر سلامت جنسی زنان کمتر مورد توجه بوده و مطالعات بیشتر بر تاثیر درمان های مختلف بر دو شکایت شایع این بیماران یعنی نشانگان درد و ناباروری و به طور خاص، بر یکی از جنبه های اختلال عملکرد جنسی یعنی دیسپارونیا متمرکز بوده است. هدف این مطالعه ارزیابی جامع مطالعات موجود در زمینه بررسی تاثیر بیماری و درمان های آن بر سلامت جنسی مبتلایان و ارائه ی نمایی کلی از موضوع است تا توجه محققین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را برجنبه های مشکل آفرین و کمتر دیده شده بیماری اندومتریوز یعنی سلامت جنسی این بیماران جلب نماید. در یک مرور نظام مند با استفاده از اصول پریزما مقالات کامل منتشر شده در سالهای 1975-2013 در زمینه اندومتریوز و درمانهای آن استخراج شده و پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج و در مرحله بعد بررسی از نظر معیارهای شایستگی 37 مقاله (32 مقاله کمی و 5 مقاله کیفی) انتخاب و مرور شدند. نتایج نشان داد که در اکثر موارد دیسپارونیا به عنوان یکی از نشانگان درد و نه به عنوان یک شکایت جنسی گزارش شده است و سلامت جنسی بیماران تنها در سالهای اخیر مورد توجه محققین و ارائه دهندگان خدمت قرار گرفته است. درد، تواتر رابطه جنسی، عملکرد جنسی، ارگاسم، رضایت جنسی و رضایت شریک جنسی بیشترین موارد اشاره شده در مقالات بودند. زندگی جنسی و اهمیت آن در حفظ رابطه زناشویی و کیفیت زندگی بیماران در کنار متغیرهای بیولوژیک و بالینی باید مورد توجه محققین و پزشکان قرار گیرد.
کلید واژه ها: اندومتریوز، سلامت جنسی، مرور نظام مند، دیسپارونیا، ارگاسم، رضایت جنسی.
//]]>