عنوان طرح: جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی از آغاز تاکنون
مجری: دکتر علی منتظری
همکاران اصلی: دکتر محمود طاووسی
سایر همکاران: دکتر سپیده امیدواری، علی اصغر هدایتی، طاهره رستمی
همکار اجرایی: اکرم هاشمی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33 -2066)
سال اختتام: 1392

چکیده:
پژوهشگران بسیاری در جهان به موضوع جهانی شدن و سلامت به خصوص سلامت روان پرداخته اند، با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف مروری بر ادبیات پژوهشی در جهان و ایران پیرامون جهانی شدن و سلامت روان از آغاز تا پایان سال 2012 میلادی طراحی و اجرا گردید. در این بررسی نظام مند، ادبیات پژوهشی با کلید واژه های "جهانی شدن (Globalization/ Globalisation) در عنوان مقالات و " سلامت روان (Mental health)، اختلالات روان (Mental disorders) ، سلامت روانی (Psychological health)، اختلالات روانی (Psychological disorders) ، اضظراب (Anxiety)، و افسردگی (Depression) در عنوان و چکیده مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر ملی (شامل پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC/ ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی/SID و پایگاه (IranMedex و بین المللی (شامل Medline/Pubmed، ISI، ٍEmbase CINAHJ. O.K. ) مورد جستجو قرار گرفت. همچنین علاوه بر جستجوی اختصاصی در پایگاه های یاد شده از مرور گر Google Scholar، نیز برای جستجوی عمومی استفاده شده و کلیه مقالات فارسی و انگلیسی معتبر و مرتبط پیرامون جهانی شدن و سلامت روان توسط دو محقق و به صورت هم زمان جمع آوری گردید (244 مقاله) . آن گاه پس از تطبیق نتایج و بررسی خلاصه مقالات و اطلاعات به دست آمده 95 مقاله تکراری حذف گردید. در مرحله بعدی از میان مقالات باقیمانده (149 مقاله) موارد غیر مرتبط (103 مقاله) با توجه به عنوان و چکیده آن ها، مجددا از مطالعه حذف گردید. در مرحله بررسی نهایی با مراجعه به متن اصلی از میان 46 مقاله نهایی تعدادی دیگر نیز به علت غیر مرتبط بودن موضوع، غیر انگلیسی بودن زبان، و ... از مطالعه حذف و در نهایت 22 مقاله برای بررسی جامع و استخراج داده ها انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده، با تلخیص مطالب در قالب جداول و نمودارها ارائه شد. تحلیل کلی نتایج این بررسی مروری حاکی از آن بود که پدیده جهانی شدن به انحاء گوناگون و گاه سوار بر موج سرمایه داری، و استعمار، سلامت روان انسان ها را متاثر نموده، و بر اساس اسناد موجود، این تاثیرات غالبا منفی بوده و سلامت بشر را به صور گوناگون مورد تهدید و آسیب قرار داده است. نتیجه این تاثیر منفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شیوع مصادیقی از اختلال در سلامت روان همچون افسردگی، اضطراب، سردرگمی در هویت افراد و خودکشی بازتاب یافته بود. نتایج مطالعه گویای این واقعیت است که جهانی شدن با طی روند طبیعی، حاکمیت خود را بر جوامع تحمیل کرده و لاجرم نظام های سیاسی را متاثر نموده و یا به زودی متاثر خواهد ساخت. بدیهی است جهانی شدن به عنوان یک امر در بستر تاریخی شکل گرفته و در ذرات خود نه خوب است و نه بد. آینده نگری اقتضا می کند با اندیشیدن تمهیدات لازم و بهره گیری از آثار مثبت جهانی شدن در ارتقای سلامت روان جامعه کوشید و از تبعات مخرب آن برحذر مانده، و یا نگرانی ها را به حداقل رساند. این مهم، خود مطالعات مجزایی را می طلبد.
کلمات کلیدی: جهانی شدن، سلامت روان، مرور نظام مند، ایران، جهان.
//]]>