ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به اندومتریوز (EHP-5)

عنوان طرح: ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به اندومتریوز (EHP-5)
مجری: دکتر آزیتا گشتاسبی
همکاران: دکتر سکینه موبد محسنی، دکتر ژیلا صدیقی- دکتر علی منتظری، مریم نعمت اله زاده، فاطمه زهرا حریری
همکار اجرایی: راحله رستمی
کارفرما: دفتر مركزي جهاددانشگاهي (کد: 11-1753)
سال اختتام: 1390

چکیده:
گزارش حاضر نتايج نهايي ترجمه و ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامۀ اختصاصی برای سنجش وضعیت سلامت زنان مبتلا به اندومتريوز را ارائه مي‌كند. اندومتريوز بيماري شايع با پيامدهاي جسمي، رواني و اجتماعي براي بيمار و خانواده وي مي‌باشد. هدف نخست هر درمان و مراقبتی، بهبود تجربیات فیزیکی، اجتماعی و عاطفی بيماران است. به همين دليل توصیه شده است در ارزيابي درمان بيماري‌هاي مختلف کیفیت زندگی به عنوان پیامد اصلی در نظر گرفته شده و تأثیر درمانهای مختلف بر روی این پیامد اندازه‌گیری گردد. اين موضوع در مواردي كه درمان‌ها گران و همراه با عوارض هستند مهم‌تر است. بنابراین، جستجو، توسعه و کاربرد ابزاری که بتواند کیفیت زندگی زنان مبتلا به اندومتريوز را اندازه‌گیری نماید، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. پرسش نامه EHP-5 كوتاه و ساده بوده و اين قابليت را دارد كه در موقعيت‌هاي مختلف باليني و در زمان بسيار كوتاه و معمولا توسط خود بيمار تكميل شود. نتايج اين طرح نشان داد كه EHP-5 کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به اندومتریوز را با دقت قابل قبولي مي‌سنجد. اميد است اين پرسش‌نامه مورد استفاده پزشكان و محققين كشور قرار گرفته و در سنجش اثربخشی مداخلات درماني كارگشا باشد.
//]]>