عنوان طرح: تدوين پروتكل اجرايي طرح سنجش سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان
مجری: دكتر سپيده اميدواري
مشاور علمی طرح: دکتر کاظم زنده دل
کارفرما: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سال اختتام: 1391

چکیده:
يكي از انواع چهارگانه سلامت، سلامت معنوي (Spiritual Health) است. معنويت جزئي مهم از تجربه سرطان است. از سوي ديگر، يكي از عوامل اوليه و مورد نياز برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سلامت معنوي مبتلايان به سرطان،‌ دستيابي به پرسشنامه‌هاي متقن جهت سنجش سلامت معنوي بيماران است. پرسشنامه‌هاي بسياري جهت سنجش سلامت معنوي مبتلايان به سرطان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در اين ميان، پرسشنامه The EORTC QLQ – SWB36، يکي از پرسشنامه‌هاي تدوين شده توسط سازمان اروپايي پژوهش و درمان سرطان جهت اندازه گيري سلامت معنوي بيماران مبتلا به سرطان است که در حال حاضر در چند کشور، پژوهش بر آن در حال انجام است. طرح حاضر به تهيه پروتكل اجرايي سنجش سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان با استفاده از پرسشنامه The EORTC QLQ – SWB36 مي‌پردازد. در اين طرح روند انجام ترجمه (مشتمل بر نقشها و مسئوليتها، تهيه ترجمه هاي رو به جلو از زبان انگليسي به زبان فارسي، تلفيق دو ترجمه رو به جلو به نسخه‌اي واحد، تهيه ترجمه ها ي رو به عقب از زبان فارسي به زبان انگليسي، بررسي مطابقت ترجمه هاي حاصل با نسخه اصلي پرسشنامه)، انجام تست پايلوت (روش انجام آن، نمونه‌هاي مورد مراجعه، تعداد آنها، بازخوردهايي كه مي‌بايست از بيماران گرفته شود)، در نظر داشتن مسائل مربوط به انطباق فرهنگي، روندهاي گزارش كردن و بررسي و ارزيابي (مشتمل بر گزارشهايي كه مي‌بايست به سازمان اروپايي پژوهش و درمان سرطان از سوي مدير پروژه ارائه شوند، روند بررسي و ارزيابي گزارشها و فرايند ارزيابي كيفيت ترجمه) مطابق كتابچه راهنماي سازمان مزبور مشخص گرديد تا در تهيه نسخه فارسي پرسشنامه مورد بررسي قرار گيرد.
کلمات کلیدی: معنویت، سلامت معنوی، سرطان
//]]>