عنوان طرح: بررسي اثربخشي برنامه غني سازي آرد با ريز مغذي ها
مجری: دکتر ژيلا صديقي
همکاران: دکتر ربابه شیخ السلام، دکتر فروزان صالحی، دکتر زهرا عبدالهی، دکتر حامد پور آرام، راحله رستمی
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393

چکیده:
کم خونی و فقر آهن از بیماریهای مهم در تمامی کشورها بوده و تاثیرات عمیقی بر تکامل فیزیکی و روانی و کارایی شغلی افراد جامعه دارد. یکی از مهمترین استراتژی های ارتقای وضعیت آهن در جوامع شامل غنی سازی مواد غذایی با آهن است که سال های مدیدی در کشورهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته است. کم خونی و فقر آهن از مشکلات تغذیه ای شایع در ایران نیز بوده لذا غنی سازی آرد گندم با آهن به عنوان یکی از استراتژی های مقابله با فقر آهن در ایران انتخاب شده است. در حال حاضر طبق تجارب کشورهای متعدد، پیشنهاد شده است که برای فائق آمدن بر مشکل کم خونی/ فقر آهن، تنها اضافه کردن آهن به رژیم غذایی کافی نبوده و باید از انواع مواد غذایی دخیل در متابولیسم گلبول های قرمز بهره برد. در این راستا مقرر شد که ترکیب جدیدی از پرمیکس در شهرستان دیلم (استان بوشهر) استفاده شده و نهایتا میزان اثربخشی این برنامه جدید غنی سازی با برنامه جاری غنی سازی آرد با آهن که در استان بوشهر در حال اجرا بوده است، مورد مقایسه قرار بگیرد. نوع مطالعه مداخله ای (شاهد دار) بوده و مکان مطالعه در استان بوشهر (شهرستان دیلم به عنوان گروه مداخله و سایر شهرستانهای استان بوشهر به عنوان گروه شاهد) بوده است. جمعیت مطالعه شامل زنان 49-15 سال (سنین باروری) بوده و مداخله شامل پر میکس جدید حاوی آهن، ویتامین A، تیامین (B1)، ریبوفلاوین (B2)، پیریدوکسین، اسید فولیک، نیکوتین آمید، اکسید روی و کلسیم کربنات بوده است. نتایج نشان دادند که مداخله "غنی سازی آرد با آهن، ویتامین ها و روی" در شهرستان دیلم تاثیری بر بهبودی میزان کم خونی و فقر آهن جمعیت نداشته است. بطور کلی در حال حاضر با توجه به نتایج این مطالعه و فرضیه هایی که مطرح است، استفاده از پرمیکس جدید توصیه نمی شود.
واژگان کلیدی: غنی سازی آرد با آهن و ویتامین ها، کم خونی، فقر آهن، ریز مغذی ها.
//]]>