طرح های اختتام یافته سال های گذشته

سال 1398
دیده بانی اجرای ماده 11 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی)
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

بررسی نیازهای مدیریت مطب پزشکی
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح:3030 - 33)
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

نیازسنجی مراقبت های معنوی در خدمات سلامت از دیدگاه صاحبنظران
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح:3036 - 33)
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

مرور نظام مند و فراتحلیل تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر شاخص های بیوشیمیایی آهن خون در جمعیت های مختلف
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح:3049 - 33)
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

بررسی مفاهیم، اصطلاحات و ابعاد سیاست‌گذاری در نظام سلامت کشور
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح:3037 - 33)
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

سال 1397
طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی ابعاد خودمراقبتی در نظام ارائه خدمات سلامت
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی میزان رضایتمندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در بنیاد شهید و ایثارگران از خدمات بیمه ای – فاز دوم
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

رابطه سرمایه فرهنگی و سلامت روان در جمعیت شهری ایران
مجری:دکتر علی منتظری
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی میزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در افراد متأهل 20 تا 40 سال ایرانی: یک مطالعه ملی
مجری:دکتر علی منتظری
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

ارزشیابی قبل از مداخله برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال)
مجری:دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسي ميزان رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي دي در بنياد شهيد و ايثارگران از خدمات بيمه اي فاز سوم
مجریان طرح: دكتر بتول موسوي، دكتر فرزانه مفتون
کارفرما: پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک برای پیشگیری از حوادث ناشی از وسایل نقلیه در دانش آموزان مدارس
مجری: علی اصغر حائری مهریزی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

طراحی محتوا برای تولید بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات در دانش آموزان مدارس
مجری: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی میزان بروز اختلالات تکامل عصبی در کودکان 1تا 3 ساله مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین
مجری: دکتر رامین مظفری کرمانی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی میزان استفاده و اعتماد شهروندان تهرانی به رسانه‌های جمعی و شبکه های اجتماعی برای دست‌یابی به اطلاعات سلامت و عوامل مرتبط با آن
مجری: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

سال 1396
تحلیل وضعیت موجود سیاست ها و قوانین مرتبط با سلامت زنان در ايران
مجری: دكتر فرانك فرزدي
کارفرما: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران گروه علمي سلامت زنان
سال اختتام: 1396
اطلاعات بیشتر

سال 1395
تحلیل داده های هزینه درآمد خانوار با روش رگرسیون لجستیک در ارزیابی دسترسی اقتصادی برنامه های سلامت: مطالعه موردی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
سنجش سلامت روان جمعیت شهری بزرگسال (65-18 سال) کشور
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
بررسی تأثیر غنی سازی آرد با آهن بر هموگلوبین و فریتین سرم : یک فراتحلیل ( متاآنالیز)
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي در بنياد شهيد و امور ايثارگران از خدمات بيمه‌اي- فاز 1
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري از نگاه مردم شهرتهران
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی (طرح داخلی)
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
بررسی میزان سواد سلامت و ارتباط آن با سلامت روان در جمعیت شهری بزرگسال کشور
مجری: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
بررسي ابعاد و ويژگي مدلهاي موجود تعيين وقت مراكز ارائه خدمات درمانی سرپايی و ارائه رویکردهای مناسب
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
بررسی دیدگاه شهروندان تهران پیرامون طرح"بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم"
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: سازمان زیباسازی شهرداری تهران
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
بررسي ميزان تمايل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ايران
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
سال 1394
سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها
مجری: دکترعلی منتظری
کارفرما: موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
مرور نظام مند مدل های ارزیابی عملکرد تخت های بیمارستانی
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
بسته خدمات مشاوره متاهلان ویژه ارائه دهندگان خدمات
مجری: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
مرور نظام‌مند مدل هاي برآورد نيروي انساني در حوزه سلامت
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
بررسي و توسعه مفاهيم برنامه راهبردي و عملياتي در نظام سلامت
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
سنجش میزان آمادگی بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای: طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی آن
مجری: دکتر کتایون جهانگیری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
سال 1393
مرور نظام‌مند ادبيات پژوهشي اندومتريوز و سلامت جنسي
مجری: دكتر آزيتا گشتاسبي
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
اندازه گیری سواد سلامت جمعیت شهری: طراحی و روان سنجی یک ابزار
مجری: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
طب سنتی و جهاددانشگاهی
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
راهبردهای جهاددانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسي تطبيقي تغییرات محتوایی و ساختاری منشور بشردوستانه و حداقل استانداردهاي امدادرساني در بحران پروتكل‌هاي 2004 و 2011 پروژه اسفیر
مجری: دكتر كتايون جهانگيري
کارفرما:دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسی نقش گزینه های پاسخ در طراحی پرسشنامه های سلامت
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر میزان کم خونی
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسی درک بیماران از علت ابتلاء خود به سرطان: نقش عوامل معنوی
مجری: مجری: دکتر سپیده امیدواری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
ارزيابي منابع انساني علوم سلامت: ديده‌باني وضعيت و الگوي توزيع موجود منابع انساني گروه پزشكي در كشور
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: فرهنگستان علوم پزشکی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسي اثربخشي برنامه غني سازي آرد با ريز مغذي ها
مجری: دکتر ژيلا صديقي
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
ارزيابي وضعيت موجود مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي 1391
مجری: دکتر كتايون جهانگيري
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
امكان سنجي شناسايي وجود يا عدم وجود داده ها در طراحي مدل محاسبه قيمت تمام شده خدمات تشخيصي راديولوژي و سونوگرافي در مراكز طرف قرارداد با سازمان بيمه سلامت ايران
مجری: دکتر افسون آيين پرست
کارفرما: سازمان بيمه سلامت ايران
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
سال 1392
جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی از آغاز تاکنون
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1392
اطلاعات بیشتر
بررسی مراحل استقرار برنامه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شده آن
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما:دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1392
اطلاعات بیشتر
مرور نظام مند تعاریف و ابزارهای سنجش سواد سلامت در ادبیات پژوهشی
مجری: دكتر محمود طاووسی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1392
اطلاعات بیشتر
تحلیل مسیر حرکت بیماران سرپایی و برآورد زمان انتظار مراجعین درمانگاههای بیمارستان میلاد
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: بیمارستان میلاد
سال اختتام: 1392
اطلاعات بیشتر
بررسي سياست ها، قوانين و برنامه های موجود مرتبط با سلامت زنان جمهوري اسلامي ايران
مجری: دكتر فرانك فرزدي
کارفرما: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران (گروه علمي سلامت زنان)
سال اختتام: 1392
اطلاعات بیشتر
سال 1391
طراحي و تدوين ابزار سنجش سواد سلامت ايرانيان
مجری: دكتر علی منتظری
کارفرما: دفتر آموزش و ارتقای سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
تعيين وضعيت موجود ميزان رضايتمندي و موانع استفاده از كاندوم در زوج هاي ايراني (طراحی و روانسنجي ابزارهای مورد نیاز در طرح)
مجری: دكتر آزيتا گشتاسبي
کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
مطالعه مروري نظام مند مقالات چاپ شده در مورد شيوع افسردگي
مجری: دكتر علی منتظری
کارفرما: دفتر مركزي جهاددانشگاهي
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
بررسي راهبردهاي جلب و هدايت مشاركت خانواده‌ها در مقابله با بلاياي طبيعي از ديدگاه مسئولين در استان سيستان و بلوچستان
مجری: دكتر كتايون جهانگيري
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
بررسي ديدگاه هاي مسئولان در خصوص عملكرد واحدهاي توسعه تحقيقات بيمارستان هاي آموزشي و راهكارهاي ارتقاء اين واحدها
مجری: دكتر افسون آيين پرست، دكتر كاظم زنده دل
کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
واژه گزيني برون پذير مديريت سلامت (سال اول)
مجری: دكتر فرانك فرزدي
کارفرما: فرهنگستان زبان و ادب فارسي
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
طراحي مدل ارزشيابي نظام مراقبت بيماري غيرواگير سازمان بهداشت جهاني (برنامه STEP wise) بومي شده جمهوري اسلامي ايران
مجری: دكتر فرانك فرزدي
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
تدوين پروتكل اجرايي طرح سنجش سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان
مجری: دکتر سپیده امیدواری
کارفرما: مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
علل اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پیش از جراحی: یک مطالعه کیفی
مجری: دکتر سپیده امیدواری
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال اختتام: 1391
اطلاعات بیشتر
سال 1390
بررسی تأثیر خدمات شهری بر سلامت شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
بررسی لیست انتظار پزشکان متخصص و فوق تخصص در سطح شهر تهران
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
تحلیل خطر پذیری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برای مواجهه با بحران زلزله
مجری: دکتر کتایون جهانگیری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به اندومتریوز (EHP-5)
مجری: دکتر آزیتا گشتاسبی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
سلامت از دیدگاه مردم ایران
مجری:دکتر علی منتظری
کارفرما:دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
طراحی برنامه ارزشیابی کاهش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در کارکنان مرکز بهداشت استان کرمانشاه
مجری: دکتر کتایون جهانگیری
کارفرما: معاونت امور بهداشتی علوم پزشکی کرمانشاه
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
بررسی اثربخشی برنامه ارائه خدمات یائسگی پس از انجام مداخله آموزشی و ارائه مراقبت ها برای گروه هدف
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1390
اطلاعات بیشتر
//]]>