رئیس پژوهشکده

دکتر علی منتظری مقدم


علی منتظری مقدم متولد 1337، دارای گواهینامه عالی علوم بهداشتی (MP.H)و درجه دکتری (PhD) در رشته سلامت همگانی با گرایش اپیدمیولوژی از دانشگاه گلاسکو است.

وی علاوه بر تصدی ریاست جهاد دانشگاهی در سال های 1376 تا 1384، از بدو تأسیس پژوهشکده علوم بهداشتی ریاست این مرکز را عهده دار بوده اند و درحال حاضر با رتبه علمی استاد پژوهش به فعالیت های علمی و آموزشی اشتغال دارند.

برای آشنایی با سوابق کامل علمی و اجرایی کلیک کنید.


رزومه

//]]>