توانمندي های شاخص

برخي از توانمنديهاي پژوهشی پژوهشكده علوم بهداشتي

 • طراحي و اجراي الگوهاي پايش و ارزشيابي برنامه و مداخلات كشوري
 • طراحي و اعتبارسنجي ابزارهاي سنجش سلامت
 • طراحي و اجراي استاندارد هاي ارائه خدمات درحيطه هاي سلامت روان، سلامت خانواده، آموزش بهداشت و… .
 • طراحي و اجراي الگوهاي برآورد نيروي انساني در حيطه هاي بهداشت و درمان
 • طراحي و اجراي برنامه هاي مديريت بحران در حيطه هاي بهداشت و درمان
 • طراحي و اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي در حيطه هاي بهداشت و درمان
 • استقرار مداخلات بهداشتي طراحي شده و ارزيابي در سطوح متفاوت ارائه خدمت
 • طراحي و تدوين دور‌ه‌ها، كارگاه‌ها و بسته‌هاي آموزشي با هدف كمك به شناسايي و استقرار الگوهاي نوين و متناسب كشور

 

برخي از توانمندي‍هاي آموزشی پژوهشكده علوم بهداشتي

 • برگزاری کارگاه مدیریت و انتقال دانش
 • کارگاه آینده پژوهی در حوزه سلامت
 • كارگاه‌هاي مديريت در حوزه سلامت
 • كارگاه‌هاي مديريت بحران
 • كارگاه‌هاي مقاله نويسي
 • كارگاه طراحي و روان سنجی ابزارهای سنجش سلامت
 • کارگاه آموزشی مدیریت مطب
 • کارگاه آموزشی سلامت روان (قبل از ازدواج، قبل از طلاق، سلامت رواني پس از حوادث ناگوار)
 • كارگاه‌هاي سلامت جنسي (مباني سلامت جنسي، اختلال عملكرد جنسي زنان، اختلال عملكرد جنسي مردان، اختلال درد جنسي)

 

//]]>