برنامه های آموزشی سال های گذشته

سال 1399
آشنایی با رویکرد پویایی سیستم در سیاستگذاری سلامت
مدرس: دکتر سجاد دلاوری
زمان برگزاری: 25 آذر 1399
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری:سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
تأثیر پاندمی کووید-19 بر منابع مالی و انسانی بخش سلامت
مدرس: دکتر محسن بیاتی و دکتر سجاد دلاوری
زمان برگزاری:10 دی 1399
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری:سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
روش تحقیق کیفی و آموزش استفاده از نرم افزار MAXQDA
مدرس: دکتر مژگان فردید
زمان برگزاری:30 بهمن 1399
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری:سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
راهکارهای رویارویی با فشارهای روانی در اپیدمی کووید-19
مدرس: دکتر اسماعیل سعدی پور
زمان برگزاری:5 اسفند 1399
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری:سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
دوره مقدماتی ردیابی موارد تماس کووید-19
مدرس: دکتر مژگان فردید
زمان برگزاری: 14 و 21 اسفند 1399
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری:سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
سال 1398
کارگاه تشخیص و درمان پوکی استخوان
مدرس: خانم دکتر آزیتا گشتاسبی
زمان برگزاری: مرداد 1398
گروه هدف: پزشکان منتخب دوره دیده پیشگیری و تشخیص پوکی استخوان
محل برگزاری: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارگاه روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت
مدرس: آقای دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: آبان 1398
گروه هدف: دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه های علوم پزشکی در مقطع ارشد و دکتری
محل برگزاری: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
اصول و فنون مشارکت مردم در سلامت
مدرس: خانم دکتر مژگان شریفان
زمان برگزاری: بهمن 1398
گروه هدف: ویژه مدیران سلامت شهرداری تهران
محل برگزاری: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منطقه 8
کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS
مدرس: آقای علی اصغر حائری مهریزی
زمان برگزاری: آذر 1398
گروه هدف: اعضای هیات علمی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
سال 1397
کارگاه مهارت های حل مساله
مدرس: آقای دکتر مهرداد کاظم زاده
زمان برگزاری: آبان 1397
گروه هدف: کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (روانشناسان بالینی)
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه تفکر خلاق و تفکر نقاد
مدرس:آقای دکتر مهرداد کاظم زاده
زمان برگزاری: آبان 1397
گروه هدف: کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (روانشناسان بالینی)
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه سلامت اجتماعی
مدرس: آقای دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: بهمن 1397
گروه هدف: ویژه مدیران سلامت شهرداری تهران
محل برگزاری:موزه پست و مخابرات
سال 1396
مرور سیستماتیک پیشرفته
مدرس: دکتر شیرین جلالی نیا و دکتر مصطفی قربانی
زمان برگزاری: خرداد 1396
گروه هدف: اعضای هیات علمی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه متا آنالیز پیشرفته
مدرس:دکتر شیرین جلالی نیا و دکتر مصطفی قربانی
زمان برگزاری: خرداد 1396
گروه هدف: اعضای هیات علمی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS
مدرس: آقای علی اصغر حائری مهریزی
زمان برگزاری: بهمن 1396
گروه هدف: اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه روش تحقیق پیشرفته
مدرس: خانم دکتر ژیلا صدیقی
زمان برگزاری:بهمن 1396
گروه هدف: اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
سال 1395
آشنایی با مفاهیم، مبانی و روشهای آینده پژوهی
مدرس: دکتر سیاح و دکتر اسدی
زمان برگزاری: اردیبهشت 1395
گروه هدف: مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
امور حقوقی مرتبط با پژوهش
مدرس: دکتر سید احمد رضایی
زمان برگزاری: شهریور 1395
گروه هدف: روسای مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
نحوه جذب گرانت های تحقیقاتی
مدرس: دکتر بهزاد دماری
زمان برگزاری: شهریور 1395
گروه هدف: روسای مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
اصول مدیریت مراکز تحقیقاتی
مدرس: دکتر بهزاد دماری
زمان برگزاری:شهریور 1395
گروه هدف: روسای مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
سال 1394
اخلاق در پژوهش
مدرس: دکتر سامانی
زمان برگزاری: بهمن ماه 1394
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان فعالیتهای قرآنی، جهاد دانشگاهی
کارگاه اصول مطالعات کیفی
مدرس: دکتر افسون آیین پرست
زمان برگزاری: آذر ماه 1394
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان فعالیتهای قرآنی، جهاد دانشگاهی
کارگاه انواع مطالعات کمی
مدرس: دکتر ژیلا صدیقی
زمان برگزاری: دی ماه 1394
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان فعالیتهای قرآنی، جهاد دانشگاهی
پروپوزال نویسی در تحقیقات کیفی
مدرس: دکتر مسعود فلاحی
زمان برگزاری: آذر 1394
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
پروپوزال نویسی در تحقیقات کمی
مدرس: دکتر مسعود فلاحی
زمان برگزاری: آذر 1394
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
روانشناسی و سلامت جنسی
مدرس: دکتر مدیر
زمان برگزاری: شهریور 1394
گروه هدف: ویژه کارکنان، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
محل برگزاری: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
بهداشت فردی و سازمانی
مدرس: دکتر سوسن صالح پور
زمان برگزاری: شهریور 1394
گروه هدف: ویژه کارکنان، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
محل برگزاری: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
سلامت جنسی
مدرس: دکتر سید علی آذین
زمان برگزاری: مرداد 1394
گروه هدف: آزاد، ویژه پزشکان و متخصصان، زنان و مامایی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
انتقال دانش با رویکرد فردی و سازمانی
مدرس: سید رضا مجدزاده, دکتر بهار بزدی زاده
زمان برگزاری: خرداد 1394
گروه هدف: اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
مرور سیستماتیک و متا آنالیز
مدرس: دکتر شیرین جلالی نیا
زمان برگزاری: اسفند 1394
گروه هدف: مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پژشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
دوره مبانی ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست
مدرس: دکتر سوسن صالح پور
زمان برگزاری: اسفند 1394
گروه هدف: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
محل برگزاری: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
کارگاه نقد و داوری مقالات تحقیقاتی
مدرس: دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: بهمن 1394
گروه هدف: مدیران پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
سال 1393
کارگاه آینده پژوهی
مدرس: دکتر اردشیر سیاح و علیرضا اسدی
زمان برگزاری: اسفند1393
گروه هدف: اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
کارگاه تدوین ارزیابی پروپوزالهای تحقیقاتی
مدرس: دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: بهمن 1393
گروه هدف: اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت
نگارش پروپوزال
مدرس: دکتر فرزانه مفتون، دکتر افسون آیین پرست
زمان برگزاری: مهر ماه 1393
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
مبانی پژوهش
مدرس: دکتر فرزانه مفتون، دکتر افسون آیین پرست
زمان برگزاری: مهر ماه 1393
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
مفاهیم و کار با نرم افزار SPSS
مدرس: علی اصغر حائری
زمان برگزاری: مهر ماه 1393
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
اصول اطاق داری و میزبانی
مدرس: دکتر مهدی عبادی
زمان برگزاری: مرداد 1393
گروه هدف: ویژه کارکنان
محل برگزاری: واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
سال 1392
نقد و داوری مقالات پزشکی
مدرس: دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: شهریور1392
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
ارزیابی مقالات مروری
مدرس: دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: آبان 1392
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
ارزیابی مقالات کیفی
مدرس:دکتر حمید رواقی
زمان برگزاری: آذر 1392
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
ارزیابی مقالاتی که به معرفی یک ابزار می پردازد
مدرس:دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: اسفند 1392
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
سال 1391
کارگاه مرور نظام مند ادبیات پژوهشی
مدرس: دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: آبان1391
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: معاونت تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مدیریت برنامه ریزی پروژه های تحقیقاتی
مدرس: مهندس مرتضی پرهیزگار
زمان برگزاری: دی 1391
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: معاونت تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقاله نویسی
مدرس:دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: اسفند 1391
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: معاونت تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
آموزش کار با نرم افزار Endnote
مدرس:دکتر نرگس لنکرانی
زمان برگزاری: اسفند 1391
گروه هدف: ویژه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: معاونت تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کارگاه آموزشی HSE
مدرس: دکتر کتایون جهانگیری
زمان برگزاری: اسفند 1391
گروه هدف: ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
//]]>