عکس فوق مربوط به جشن یک سالگی پژوهشکده است.

2020-08-05

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در آستانه 20 سالگی

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی در 15 مرداد، سال 1379 تشکیل شد. سلامت همگانی اینگونه تعریف شده است” علم و هنر پیشگیری از بیماری، افزایش طول عمر […]
//]]>