پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی(Public Health)در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و با توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت‌های خود در سال ۱۳۸۳ رتبه برتر مراکز تحقیقاتی کشور را در ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اخذ نموده و هم چنین دارای مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می باشد.

شایان ذکر است نام این پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه وزارت بهداشت از “مرکز تحقیقات مادر و کودک” به “مرکز تحقیقات سنجش سلامت” تغییر یافت. این پژوهشکده با حضور جمعی از متخصصان علوم بهداشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌های پژوهشی ارتقای سلامت، سلامت جامعه، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به انجام می‌رساند.

تازه های نشر

جدیدترین رویدادها

نشست مشترک پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی با اداره کل سلامت شهرداری تهران

در این جلسه که با حضور مدیر محترم اداره کل سلامت شهرداری تهران و معاونین ایشان و رئیس و اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی برگزار شد، پس از تبادل اطلاعات اولیه مقرر شد ضمن راه اندازی کار گروه های ویژه در حوزه های کاری مشترک، یک تفاهم نامه همکاری نیز در راستای پیشبرد برنامه های سلامت در شهرداری تهران نوشته شود. در ادامه مقرر شد استفاده از زیرساختهای شهرداری تهران برای اقدامات سلامت محور توسط پژوهشکده علوم بهداشتی، همکاری در بخش آموزش و تهیه محتوای آموزشی و انجام پژوهش در حوزه سلامت و سایر همکاری ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نقد و بررسی مقاله نقش سرمایه فرهنگی کشور بر سلامت روان جوانان

یکی از مقالات منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی در نشریه پایش با عنوان "رابطه سرمايه فرهنگي با سلامت روان جوانان: يک مطالعه مقطعی" در خبرگزاری علم و فرهنگ سینا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در تحلیل فوق اشاره شده است که توجه به "سرمایه فرهنگی" کشور در بهبود سلامت روان جوانان اهمیت داشته و با بهبود شاخص سرمایه فرهنگی می توان در جهت ارتقای سطح زندگی جوانان، گام های موثری برداشت.
اطلاعات بیشتر
//]]>