پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی(Public Health)در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و با توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت‌های خود در سال ۱۳۸۳ رتبه برتر مراکز تحقیقاتی کشور را در ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اخذ نموده و هم چنین دارای مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می باشد.

شایان ذکر است نام این پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه وزارت بهداشت از “مرکز تحقیقات مادر و کودک” به “مرکز تحقیقات سنجش سلامت” تغییر یافت. این پژوهشکده با حضور جمعی از متخصصان علوم بهداشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌های پژوهشی ارتقای سلامت، سلامت جامعه، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به انجام می‌رساند.

تازه های نشر

جدیدترین رویدادها

برگزاری شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی

در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی که در تاریخ 1397/7/22 برگزار شد. موضوعات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفتند. اهم موارد مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از:
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "ارتقای سواد سلامت بزرگسالان ایرانیان" به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری و ارسال آن به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "بررسی سیاستهای اعتباربخشی مراکز ارائه خدمات در کشور جمهوری اسلامی ایران" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون و ارسال آن به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "طراحی و ارائه برنامه ارزیاب بیرونی (استانداردسازي و اعتباربخشي) خدمات سلامت" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون و ارسال آن به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "ارزشیابی اصلاحات نظام سلامت" به مسئولیت خانم دکتر فرانک فرزدی و ارسال آن به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "مسئولیت اجتماعی سازمان ها در سلامت" به مسئولیت خانم دکتر فرانک فرزدی و ارسال آن به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "فاز دوم ارزشیابی برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال): مطالعه بعد از مداخله" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون. و ارسال آن به دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- بررسی و تصویب پروپوزال طرح "بررسی میزان رضایت مندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی در بنیاد شهید و ایثارگران از خدمات بیمه ای- فاز سوم" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون و خانم دکتر بتول موسوی. و ارسال آن به پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
- اعلام توافقنامه طرح پژوهشی "بررسی میزان رضایت مندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی دی در بنیاد شهید و امور ایثارگران از خدمات بیمه ای" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون و خانم دکتر بتول موسوی با پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
- اعلام اختتام طرح "رابطه سرمایه فرهنگی و سلامت روان در جمعیت شهری ایران " به مسئولیت آقای دکتر علی منتظری از سوی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی.
- اعلام اختتام طرح "بررسی ابعاد خودمراقبتی در نظام ارائه خدمات سلامت " به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون از سوی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی.
- اعلام اختتام طرح "بررسی میزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در افراد 20 تا 40 سال ایرانی: یک مطالعه ملی " به مسئولیت دکتر علی منتظری از سوی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
- اعلام اختتام و حسن انجام کار طرح" ارزشیابی وضعیت خودمراقبتی قبل از مداخله در برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال)" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون از سوی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- اعلام اختتام طرح "بررسی میزان رضایت مندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در بنیاد شهید از خدمات بیمه ای- فاز دوم" به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون و خانم دکتر بتول موسوی از سوی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
- چاپ 5 مقاله فارسی و 6 مقاله انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی

برگزاری کارگاه

دو کارگاه آموزشی (تفکر خلاق و تفکر نقاد) و (مهارت های حل مساله) به سفارش معاونت توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت, ویژه، کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (روانشناسان بالینی)، با تدریس دکتر مهرداد کاظم زاده در روزهای سیزدهم و پانزدهم آبان ماه در پژوهشکده علوم بهداشتی برگزار شد.
//]]>