پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی(Public Health)در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و با توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت‌های خود در سال ۱۳۸۳ رتبه برتر مراکز تحقیقاتی کشور را در ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اخذ نموده و هم چنین دارای مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می باشد.

شایان ذکر است نام این پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه وزارت بهداشت از “مرکز تحقیقات مادر و کودک” به “مرکز تحقیقات سنجش سلامت” تغییر یافت. این پژوهشکده با حضور جمعی از متخصصان علوم بهداشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌های پژوهشی ارتقای سلامت، سلامت روان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به انجام می‌رساند.

تازه های نشر

جدیدترین رویدادها

برگزاری شورای علمی پژوهشکده

یکصدوهفتاد و سومین جلسه شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی در تاریخ 1396/4/18 تشکیل گردید. در این جلسه انتشار 17 مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی به اطلاع اعضای پژوهشکده رسید که اطلاعات آن در تازه های نشر ارائه شده است. علاوه بر آن مقاله ای نیز توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده در یک همایش علمی داخلی ارائه گردید. در این جلسه علاوه بر بررسی نشریات، صدور قرارداد طرح " ارزشیابی وضعیت خود مراقبتی قبل از مداخله در برنامه خود مراقبتی گروه میانسالان " به مسئولیت خانم دکتر فرزانه مفتون و ارائه 5 پروپوزال جدید به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اطلاع اعضای شورا رسید.
//]]>