عنوان طرح: بسته خدمات مشاوره متاهلان ویژه ارائه دهندگان خدمات
مجری: دکتر محمود طاووسی
همکار و مشاور پروژه: فرانک فرزدی
همکاران: آزیتا گشتاسبی، سید علی آذین، کتایون جهانگیری، سمانه عنبری، اکرم هاشمی
کارفرما: دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1394

چکیده:
بسته آموزشی خدمات مشاوره متاهلان، ویژه ارائه دهندگان خدمات (پزشک و ماما) در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور یک منبع ارائه اطلاعاتی سریع در خصوص مشاوره برای زوجین و توانمند سازی آن ها بوده، و در سه بخش کلی طراحی و تدوین شده است: معرفی، مجموعه مرجع و ضمائم سه گانه. این بسته جایگزین خدمات تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج نیست و صرفاً با رویکرد توانمند سازی و پیشگیری تهیه شده است. هدف از تهیه این بسته خدماتی یکسان سازی اطلاعات و مفاهیم و فراهم نمودن دانش اولیه ضروری کافی و هماهنگ برای مشاوره به زوجین مراجع به مراکز سلامت است. کارشناسان حوزه سلامت (پزشک و ماما) می توانند با بهره گیری از این بسته خدماتی (مجموعه مرجع وو ضمایم سه گانه همراه) صرفا به مراجعان مشاوره اولیه داده و در صورت لزوم مراجعان را برای دریافت خدمات تخصصی لازم (مشاوره تخصصی خانواده، روان شناسی و روان پزشکی و.....) به سطوح دیگر ارجاع دهند. مجموعه مرجع شامل6 فصل مرتبط و متمایز بوده و مطالب هریک در چند بخش ارائه گردیده است. همچنین این بسته علاوه بر مجموعه مرجع دارای سه ضمیمه متمایز دیگر نیز است: کتابچه کاربردی، کلیات مشاوره، ملاحظات.
کلمات کلیدی: بسته آموزشی، خدمات مشاوره، متاهلان، ماما، پزشک.
//]]>