طرح های اختتام یافته سال های گذشته

سال 1394
سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها
مجری: علی منتظری
کارفرما: موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
مرور نظام مند مدل های ارزیابی عملکرد تخت های بیمارستانی
مجری: افسون آیین پرست
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
بسته خدمات مشاوره متاهلان ویژه ارائه دهندگان خدمات
مجری: محمود طاووسی
کارفرما: دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
مرور نظام‌مند مدل هاي برآورد نيروي انساني در حوزه سلامت
مجری: فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
بررسي و توسعه مفاهيم برنامه راهبردي و عملياتي در نظام سلامت
مجری: فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1394
اطلاعات بیشتر
سال 1393
مرور نظام‌مند ادبيات پژوهشي اندومتريوز و سلامت جنسي
مجری: دكتر آزيتا گشتاسبي
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
اندازه گیری سواد سلامت جمعیت شهری: طراحی و روان سنجی یک ابزار
مجری: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
طب سنتی و جهاددانشگاهی
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
راهبردهای جهاددانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی
مجری: دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسي تطبيقي تغییرات محتوایی و ساختاری منشور بشردوستانه و حداقل استانداردهاي امدادرساني در بحران پروتكل‌هاي 2004 و 2011 پروژه اسفیر
مجری: دكتر كتايون جهانگيري
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسی نقش گزینه های پاسخ در طراحی پرسشنامه های سلامت
مجری: دکتر علی منتظری
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسی تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر میزان کم خونی
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسی درک بیماران از علت ابتلاء خود به سرطان: نقش عوامل معنوی
مجری: مجری: دکتر سپیده امیدواری
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
ارزيابي منابع انساني علوم سلامت: ديده‌باني وضعيت و الگوي توزيع موجود منابع انساني گروه پزشكي در كشور
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: فرهنگستان علوم پزشکی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
امكان سنجي طراحي مدل محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخيصي راديولوژي و سونوگرافي در مراكز تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني
مجری: دکتر افسون آيين پرست
کارفرما: سازمان بيمه سلامت ايران
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
بررسي اثربخشي برنامه غني سازي آرد با ريز مغذي ها
مجری: دکتر ژيلا صديقي
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
ارزيابي وضعيت موجود مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي 1391
مجری: دکتر كتايون جهانگيري
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
اطلاعات بیشتر
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389