عنوان طرح: مرور نظام‌مند مدل هاي برآورد نيروي انساني در حوزه سلامت
مجری: فرانک فرزدی
همکاران اصلی: فرزانه مفتون، افسون آیین پرست
سایر همکاران: محسن بیاتی
کارشناس: فاطمه ریاضی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (كد: 33– 2185)
سال اختتام: 1394
//]]>