بسته آموزشی خدمات مشاوره متاهلان “ویژه ارائه دهندگان خدمات” (پزشک و ماما)

عنوان طرح: بسته خدمات مشاوره متاهلان ویژه ارائه دهندگان خدمات
مجری: دکتر محمود طاووسی
همکار و مشاور پروژه: فرانک فرزدی
همکاران: آزیتا گشتاسبی، سید علی آذین، کتایون جهانگیری، سمانه عنبری، اکرم هاشمی
کارفرما: دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1394
//]]>