عنوان طرح: بررسي و توسعه مفاهيم برنامه راهبردي و عملياتي در نظام سلامت
مجری: فرانک فرزدی
همکاران اصلی: فرزانه مفتون، افسون آیین پرست
سایر همکاران: سجاد دلاوری، فاطمه ریاضی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (كد: 33– 2184)
سال اختتام: 1394
//]]>