طرح های اختتام یافته سال 1398

سال 1398
دیده بانی اجرای ماده 11 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی)
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

بررسی نیازهای مدیریت مطب پزشکی
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح:3030 - 33)
سال اختتام: 1398
اطلاعات بیشتر

//]]>