ارزشیابی اجرای” برنامه خودارزیابی و خودمراقبتی میانسالان کشور”

پژوهشکده علوم بهداشتی در پی ارتقای سطح سلامت جامعه است
1400-05-19
مواجهه با اخبار کووید-۱۹ در رسانه‌های اجتماعی: پاسخ های روانی و رفتاری
1400-05-19

پژوهشگران پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی با اجرای طرح مشترکی با دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برنامه خود ارزیابی و خودمراقبتی میانسالان برای اجرا در سطح کشور را مورد ارزشیابی قرار دادند.
دکتر فرزانه مفتون، مسئول طرح درراین زمینه اظهار کرد: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این برنامه طراحی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نتایج ارزشمندی دست یافته است. با توجه به اینکه مطالعه به گونه‌ای طراحی شده که شامل دو گروه مداخله و شاهد است، در گروه مداخله، برنامه آموزش‌های خودمراقبتی ارائه شده و در گروه شاهد این آموزش‌ها ارائه نشده بودند. اطلاعات و عملکرد افرادی که در گروه مداخله بودند، به صورت بارزی نسبت به گروه شاهد بالاتر بوده است به طوری که در زمینه شیوه زندگی، برخی شاخص‌ها تا بیش از 90 درصد وضعیت مطلوب را نشان می‌دهد؛ همچنین در گروه مداخله در مورد بیماری‌های مختلف وضعیت اطلاعات و عملکرد مطلوب‌تر است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، دکتر مفتون گفت: در مورد روش های آموزش نکته جالب توجه این است که چون مطالعه بررسی اثرات برنامه بعد از اجرای برنامه و در شرایط همه‌گیری کرونا بوده است، تغییر نظرات افراد گروه هدف به سمت افزایش آموزش‌های فردی از طریق اینترنت و مجازی بود؛ در حالیکه قبل از همه‌گیری کرونا، افراد گروه هدف تأکید بیشتر بر کلاس‌های گروهی و آموزش از راه نزدیک داشتند.با توجه به استعداد و توانمندی افراد جامعه در خودارزیابی و خودمراقبتی که در این طرح مشهود است، می‌توان هماهنگ با ارائه خدمات مراکز تخصصی با افزایش ظرفیت خودارزیابی و خودمراقبتی جامعه در راستای کنترل همه گیری کرونا اقدامات موثری انجام داد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1400051812492/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

//]]>